Chính chủ cần bán 2 căn nhà : Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long