Chuyển nhượng lại phòng tập Kick boxing tại số 123 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội